Betaal je het vakantiegeld in mei of later?

Vakantiegeld uitkeren leidt vaak tot cashflow problemen. In deze periode komt dat extra hard aan. Misschien hebben de voorschotten van je NOW-aanvraag wat meer lucht gegeven qua liquiditeit. Of heb je een buffer opgebouwd, danwel reserveringen opzij gezet. Wat kun je nog meer doen om de klap te verzachten?

Vakantiegeld: wat is gebruikelijk?

De meeste werkgevers keren in mei of juni het vakantiegeld uit aan hun medewerkers. Sommige ondernemers hebben ervoor gekozen om maandelijks een bedrag over te maken, zodat de financiële aderlating niet geheel in mei plaatsvindt. Meestal gaat het om 8% van het brutoloon, tenzij anders is opgenomen in de cao.

Mag je het uitstellen?

Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni tot en met mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Als je momenteel moeite hebt om je facturen te betalen, kun je ervoor kiezen het vakantiegeld op een later moment of in termijnen te betalen. Vakbond FNV heeft toegezegd niet dwars te zullen liggen wanneer bedrijven die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, ervoor kiezen het vakantiegeld later te betalen.

Overigens worden ondernemers die de NOW hebben aangevraagd, ook tegemoetgekomen in de vakantietoeslag voor drie maanden. Het UWV berekent namelijk 30% bovenop de loonsom om je ook tegemoet te komen in vakantietoeslag, pensioenpremie en werkgeverspremies die normaliter gelden in de subsidieperiode.

Beslis het gezamenlijk

Aan te raden is om de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging te betrekken in de beslissing om later dan gebruikelijk vakantiegeld uit te keren. Bovendien mag je niet zonder overleg met je medewerkers het vakantiegeld uitstellen. Ze moeten akkoord gaan om dit extraatje later overgemaakt te krijgen.

Als medewerkers bereid zijn om jou op die manier tegemoet te komen, kun je het hebben over de datum dat je het vakantiegeld wél overmaakt. Je bent namelijk verplicht om dit te binnen het kalenderjaar te betalen. De meest voor de hand liggende optie is om een betalingsregeling met je medewerkers te treffen, zodat je het vakantiegeld in termijnen betaalt. Leg het schriftelijk vast om misverstanden te voorkomen en om aan te tonen dat je medewerker ermee instemt.

Je salarisadminstratie

Zodra je eruit bent met je mensen, moet je zo snel mogelijk je salarisadministratie aanpassen. Wie gebruikmaakt van Loket.nl, vindt hier meer uitleg over hoe je dat aanpakt. Of neem contact op met de Helpdesk van CoPilot.

Eerst zien, dan geloven?

Plan een gratis demo: zonder zorgen jouw salaris- en HR-administratie nog efficiënter regelen. We helpen je graag!

CoPilot Character