Hoe de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ontslag beïnvloedt

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat per 1 januari 2020 in. Sta je op het punt om afscheid te nemen van een van je medewerkers, check dan of je beter nog een paar maanden kunt wachten of haast moet maken.

Vanwege de wijzigingen rondom de transitievergoeding kan ontslag na 1 januari 2020 in bepaalde gevallen goedkoper of juist duurder uitpakken. “Ontslag van medewerkers die langer dan tien jaar in dienst zijn wordt na 1 januari 2020 goedkoper en ontslag van medewerkers die minder dan twee jaar in dienst zijn wordt vanaf dat moment duurder”, aldus arbeidsjurist Eveline Verhagen.

Ontslag na meer dan tien dienstjaren wordt goedkoper

Je hebt alles geprobeerd, maar helaas is het beëindigen van het contract van je medewerker je enige optie. Stel, de betreffende medewerker is langer dan tien jaar in dienst. Til dan het ontslag over de jaarwisseling heen. Volgens de WAB mag je namelijk voor elk dienstjaar een derde maandsalaris aan transitievergoeding rekenen. Momenteel wordt de transitievergoeding verhoogd naar een half maandsalaris vanaf het dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De extra opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, komt in de WAB dus te vervallen. De transitievergoeding blijft – ongeacht het aantal dienstjaren – een derde maandsalaris per jaar. Hiermee wordt ontslag van medewerkers die langer dan tien jaar in dienst zijn vanaf volgend jaar een stukje goedkoper.

Ontslag na minder dan twee jaar wordt duurder

Bij medewerkers die minder dan twee jaar in dienst zijn en van wie het contract nog dit jaar afloopt en niet verlengd wordt, hoef je momenteel geen transitievergoeding aan te bieden. Vanaf 1 januari 2020 bouwt elke medewerker vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding op. In dat geval wordt het ontslaan van een medewerker volgend jaar duurder. Medewerkers met een tijdelijk contract dat nog tot in 2020 doorloopt, vallen overigens ook al onder de nieuwe transitievergoedingsregeling.

Onvolledige ontslaggronden kunnen opgeteld mogelijk wel tot ontslag leiden

Momenteel moet je als werkgever voor een ontslag volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. Lukt dat niet, maar zijn er wel diverse omstandigheden die genoemd worden in twee of meer ontslaggronden, dan loont het te wachten op de WAB. Na de jaarwisseling mag je namelijk beroep doen op de zogenaamde cumulatiegrond voor het aanvragen van een ontslag. Bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte mogen niet worden gebruikt voor de cumulatiegrond. Wel kun je denken aan een combinatie van bijvoorbeeld verwijtbaar handelen of nalaten en een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter bepaalt of de combinatie van ontslaggronden zodanig is dat van de werkgever niet gevraagd kan worden de medewerker in dienst te houden.

Eerst zien, dan geloven?

Plan een gratis demo: zonder zorgen jouw salaris- en HR-administratie nog efficiënter regelen. We helpen je graag!

CoPilot Character