Quarantaine na vakantie: betaal je loon door?

Het einde van de zomervakantie is in zicht. Je medewerkers gaan – hopelijk in goede gezondheid – weer aan het werk. Bij milde klachten wordt verzocht thuis te blijven. Vakantiegangers die terugkeren uit bestemmingen met code oranje of rood zullen in quarantaine moeten. In welke gevallen betaal je het salaris door?

Thuis bij milde klachten

Heeft de medewerker zelf klachten, in welke vorm dan ook, dan moet deze thuisblijven en heeft deze uiteraard recht op loondoorbetaling. Is het mogelijk voor de medewerker om thuis te werken en is deze daar ook toe in staat? Dan hoeft hij of zij zich niet ziek te melden. Zijn de klachten heftig of is thuiswerken niet mogelijk? Dan kan de medewerker zich ziek melden, waarna de loonbetaling zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst, doorgaat.

Contact met een besmet persoon

Is een medewerker in contact geweest met een besmet persoon? Dan moet deze medewerker verplicht 10 dagen in quarantaine. Voor loonbetaling geldt in dit geval hetzelfde als bij milde klachten: ziekmelding is alleen nodig als thuiswerken niet mogelijk is.

Terugkeer uit een risicogebied

Wanneer een medewerker terugkeert uit een risicogebied (kleurcode oranje of rood) moet iemand bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Veel werkgevers vragen zich af: moet ik deze medewerker doorbetalen? Ook in deze situatie bepaalt de mogelijkheid om thuis te werken of er sprake is van recht op loon. Kan de medewerker dat niet? Dan gelden andere regels.

Kleurcode wijzigt tijdens de reis

Wijzigt de kleurcode tijden de reis naar oranje of rood dan moet de medewerker ook in quarantaine bij thuiskomst. De gevolgen voor het doorbetalen van het loon verschillen per situatie, waarover nog geen rechtspraak is. Verwacht wordt dat wanneer de medewerker spoedig huiswaarts keert na het wijzigen van het reisadvies en in thuisquarantaine gaat, de rechter zal oordelen dat de medewerker het recht op loondoorbetaling houdt. Negeert de medewerker het advies, dan ligt dit hoogstwaarschijnlijk in zijn of haar eigen risicosfeer en is de afhandeling hetzelfde als bij kleurcode oranje of rood bij vertrek.

Kleurcode oranje of rood bij vertrek

Wanneer de kleurcode oranje of rood is en de medewerker toch vertrekt naar dit gebied, dan neemt deze namelijk bewust een risico. De 10 dagen dat de medewerker in quarantaine moet, kan er thuisgewerkt worden. Is dit niet mogelijk? Dan kan dit overbrugt worden door het opnemen van extra vakantiedagen. Mocht de medewerker hier niet mee akkoord gaan, dan kan je als werkgever overgaan tot het stopzetten van het loon.

Eerst zien, dan geloven?

Plan een gratis demo: zonder zorgen jouw salaris- en HR-administratie nog efficiënter regelen. We helpen je graag!

CoPilot Character