Gemiddelde werkgeverslasten stijgen in 2021

In 2021 stijgen de gemiddelde werkgeverslasten licht met 0,38%. Dat geldt voor zowel de werkgeverslasten voor vaste als tijdelijke medewerkers. De gemiddelde werkgeverslasten voor vaste krachten stijgen naar 19,27% ten opzichte van 18,89%. Voor tijdelijke contracten stijgen de gemiddelde werkgeverslasten van 23,89% dit jaar naar 24,27% in 2021.

De gemiddelde werkgeverslasten bestaan uit:

  • WW-premie (Awf-premie)
  • Arbeidsongeschiktheid (Aof)
  • Zorgverzekering (ZvW)
  • Werkhervattingskas premie (Whk, bestaande uit ZW-flex en WGA)
  • Overheidswerkgevers betalen ook premie voor het Uitvoeringsfonds (Ufo)


Indien van toepassing komt hier de pensioenpremie nog bovenop en eventuele andere cao-gerelateerde premies.

WW-premie daalt

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) financiert de WW-uitkeringen. Zowel de WW-premie, ookwel Awf-premie genoemd, voor vaste als voor tijdelijke contracten daalt in 2021. Betaalde je in 2020 nog 2,94% WW-premie voor medewerkers met een vast contract, in 2021 zal dat uitkomen op 2,7%. Voor tijdelijke krachten komt de WW-premie uit op 7,7% na de jaarwisseling ten opzichte van 7,93% dit jaar.

Overige premies stijgen

De arbeidsongeschiktheidspremie (Aof), de algemene bijdrage aan het vangnet voor arbeidsongeschiktheid, stijgt van 7,29% naar 7,53%. Dit is inclusief 0,5% uniforme opslag kinderopvang. De bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW) is een vast percentage voor alle werkgevers en bedraagt 7%, een stijging van 0,3% ten opzichte van 2020.

De premie Werkhervattingskas (Whk) daarentegen is een variabele component van de werkgeverslasten. Deze premie is gebaseerd op het totaalbedrag dat twee jaar geleden is uitgekeerd aan uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan je bedrijf. Dit vangnet bestaat uit Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en uit Ziektewet (ZW-flex).

De gemiddelde premie Whk stijgt in 2021 naar 1,36% ten opzichte van 1,22% in 2020. Dit is een gemiddelde, het daadwerkelijke percentage per bedrijf verschilt. De hoogte van Whk wordt namelijk per werkgever bepaald, aangezien deze afhankelijk is van zowel de loonsom op jaarbasis als van de trends in de bedrijfssector. Zo beïnvloedt de uitstroom richting arbeidsongeschiktheid in hoge mate de hoogte van de premie Whk.

In december 2020 ontvangt elke werkgever van de Belastingdienst de zogeheten Beschikking. Daar vind je de gedifferentieerde Whk-premiepercentages voor jouw bedrijf. Onthoud dat je deze nieuwe premie door moet geven aan je salarisadministrateur. Ook staat op de Beschikking je totale loonsom vermeld die bepaalt of je wordt ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.

De exacte percentages voor jouw sector vind je ook op deze premiewijzer Whk van het UWV.

Eerst zien, dan geloven?

Plan een gratis demo: zonder zorgen jouw salaris- en HR-administratie nog efficiënter regelen. We helpen je graag!

CoPilot Character