Gemiddelde werkgeverslasten stijgen in 2024

In 2024 stijgen de gemiddelde werkgeverslasten licht met 0,20%. 

De gemiddelde werkgeverslasten bestaan uit:

  • WW-premie (Awf-premie)
  • Arbeidsongeschiktheid (Aof)
  • Zorgverzekering (ZvW)
  • Werkhervattingskas premie (Whk, bestaande uit ZW-flex en WGA)
  • Overheidswerkgevers betalen ook premie voor het Uitvoeringsfonds (Ufo)


Indien van toepassing komt hier de pensioenpremie nog bovenop en eventuele andere cao-gerelateerde premies. Ook een zelf afgesloten ziekengeldverzekering verhoogt de werkgeverslasten.

Vergelijking 2023-2024

Hieronder vind je de premies van 2024 aan in vergelijking met 2023:

Soort premie 2023 2024
AWF-laag 2,64% 2,64%
AWF-hoog 7,64% 7,64%
Aof-kleine werkgever 5,82% 6,18%
Aof-grote werkgever 7,11% 7,54%
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (Whk) rekenpremie 1,53% 1,22%
Werkgeversheffing ZVW 6,68% 6,57%
Werknemersbijdrage ZVW 5,43% 5,32%
Uitvoeringsfond overheid (Ufo) 0,68% 0,68%
Maximum premie/bijdrage loon €66.952 €71.628

 

WW-premie blijft gelijk

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) financiert de WW-uitkeringen. Zowel de WW-premie, ook wel Awf-premie genoemd, voor vaste als voor tijdelijke contracten blijft gelijk in 2024. Net als in 2023 betaald je ook in 2024 2,64% WW-premie voor medewerkers met een vast contract. Voor tijdelijke krachten blijft de WW-premie ook dit jaar 7,64%.

Aof-premie stijgt

De arbeidsongeschiktheidspremie (Aof), de algemene bijdrage aan het vangnet voor arbeidsongeschiktheid, stijgt. De Aof-premie voor kleine werkgevers gaat van 5,82% naar 6,18%. De Aof-premie voor grote werkgevers gaat van 7,11% naar 7,54%. Dit is exclusief 0,5% uniforme opslag kinderopvang.

ZVW-premie daalt licht

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) is een vast percentage voor alle werkgevers en bedraagt 6,57%, een daling van 0,11% ten opzichte van 2023. De werknemersbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt eveneens met 0,11% ten opzichte van 2023 naar 5,32%.

Whk-premie

De premie Werkhervattingskas (Whk) is een variabele component van de werkgeverslasten. Deze premie is gebaseerd op het totaalbedrag dat twee jaar geleden is uitgekeerd aan uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan je bedrijf. Dit vangnet bestaat uit Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en uit Ziektewet (ZW-flex).

De gemiddelde premie Whk daalt in 2024 naar 1,22% ten opzichte van 1,53% in 2023. Dit is een gemiddelde, het daadwerkelijke percentage per bedrijf verschilt. De hoogte van Whk wordt namelijk per werkgever bepaald, aangezien deze afhankelijk is van zowel de loonsom op jaarbasis als van de trends in de bedrijfssector. Zo beïnvloedt de uitstroom richting arbeidsongeschiktheid in hoge mate de hoogte van de premie Whk.

In december 2023 ontvangt elke werkgever van de Belastingdienst de zogeheten Beschikking. Daar vind je de gedifferentieerde Whk-premiepercentages voor 2024 voor jouw bedrijf. Onthoud dat je deze nieuwe premie door moet geven aan je salarisadministrateur. Ook staat op de Beschikking je totale loonsom vermeld die bepaalt of je wordt ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.

De exacte percentages voor jouw sector vind je ook op deze premiewijzer Whk van het UWV.

Eerst zien, dan geloven?

Plan een gratis demo: zonder zorgen jouw salaris- en HR-administratie nog efficiënter regelen. We helpen je graag!

CoPilot Character