Vijf vragen en antwoorden over het DGA-salaris en verloning

Hoe je de salarisverwerking voor jezelf uitvoert als directeur-grootaandeelhouder (DGA) is een onderwerp waar we geregeld vragen over krijgen. Welk bedrag betaal je jezelf? Hoe regel je gemakkelijk je loonadministratie? Onderstaande vragen en antwoorden helpen je daarbij.

1. Mag je jezelf als DGA verlonen?

Jij gaat er misschien vanuit dat je directeur-grootaandeelhouder bent, maar de Belastingdienst en het UWV zien dat soms anders. Je wordt door de wet gezien als DGA als je niet tegen je wil in ontslagen kan worden als bestuurder. Is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld door de verdeling van de aandelen onder andere bestuurders, dan ben je werknemer. Het kan zijn dat in de statuten is opgenomen hoe beslissingen binnen de BV gemaakt worden, waaruit blijkt of je statutair bestuurder bent of niet.

Wie een arbeidsovereenkomst heeft, wordt automatisch gezien als werknemer door de Belastingdienst. In dat geval betaal je over je salaris ook WW-premie en premie over de ziektewet en WAO. Als DGA doe je dat niet en heb je bij een faillissement ook geen recht op een WW-uitkering.

Twijfel je? Vraag het na bij het UWV of de fiscus.

2. Welk loon is voor jou gebruikelijk?

De Belastingdienst hanteert in 2024 een minimumsalaris voor DGA’s van €56.000 per jaar, het zogeheten normbedrag of gebruikelijk loon. Dit om te voorkomen dat een DGA zichzelf alleen dividend uitkeert waarover een veel lager belastingtarief geldt ten opzichte van de (loon)belasting die je moet afgedragen. Binnen de gebruikelijk loonregeling zijn er nog twee andere maatstaven waar de fiscus jouw jaarsalaris aan toetst:

  • Het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden vennootschap.
  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Pakt één van deze twee hoger uit dan het normbedrag, dan ben je verplicht jezelf dat bedrag als loon uit te keren.

3. Minder salaris, mag dat?

Als je een startend bedrijf leidt, deeltijd bij je onderneming betrokken bent of als jouw bedrijf structureel verlies lijdt, mag je jezelf een lager DGA-salaris uitkeren. DGA’s van startups met een WBSO-subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) mogen zichzelf zelfs het wettelijk minimumloon betalen.

Geldt het bovenstaande niet voor jouw bedrijf en kun je niet aantonen dat je vanwege je omzet minder loon wilt ontvangen, dan heb je twee opties. Kijk eerst of het salaris van je meestverdienende medewerker lager uitpakt dan het normbedrag. Pakt dat salaris alsnog te hoog uit, check dan of je jouw rol kunt vergelijken met vergelijkbare beroepen in de branche. Is dat salaris lager dan het normbedrag? Dan accepteert de fiscus de hoogte van dat salaris mogelijk ook als alternatief te hanteren salaris. In uitzonderlijke gevallen mag je je salaris zelfs helemaal stopzetten.

Wat je ook doet, raadpleeg altijd een fiscalist of accountant als je afwijkt van het gebruikelijke loon. Je moet namelijk bij de Belastingdienst aantonen, dat het geoorloofd is om je DGA-salaris te verlagen.

4. Kun je jezelf automatisch verlonen?

Het verlonen van een DGA-salaris is een kwestie van één keer instellen en kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. De salarissoftware stuurt je in dat geval elke maand automatisch je digitale loonstrook.

Vanaf het moment dat je jezelf gaat uitbetalen, betaal je een bijdrage voor de zorgverzekering en loonbelasting. Dat betekent ook dat je maandelijks loonaangifte moet doen bij de Belastingdienst. Vraag daarom een loonheffingennummer aan voor je BV. Hoe je dat precies doet, lees je hier.

Wie zijn salarisadministratie automatiseert, hoeft enkel en alleen nog elke maand twee SEPA-bestanden te downloaden en te betalen, één waarmee je jezelf salaris uitbetaalt en één voor de loonaangifte.

5. Hoe zit het met mijn auto van de zaak?

Indien je een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar ook privé rijdt, verschijnt dit voordeeltje via de bijtelling op je loonstrook. Je betaalt loonheffing over je salaris en de bijtelling.

Als je jezelf onverhoopt minder of zelfs geen salaris meer wilt uitbetalen, maar wel de auto van de zaak voor privégebruik blijft rijden, komt er mogelijk een negatief bedrag op je loonstrook te staan. Zorg ervoor dat je dit bedrag voor het einde van het fiscale jaar hebt verrekend met het salaris dat je jezelf eerder hebt uitgekeerd. Of betaal het openstaande bedrag terug aan de BV. Zo voorkom je dat er een schuld ontstaat in je financiële administratie.

Nieuwe call-to-action

 

Eerst zien, dan geloven?

Plan een gratis demo: zonder zorgen jouw salaris- en HR-administratie nog efficiënter regelen. We helpen je graag!

CoPilot Character